Secția Consultativă

Luni - Vineri 

800 - 1600

Pauză de masă 

1300 - 1400

 


Secțiile de staționar

24/24

Activitatea programată 

800 - 1800

Servicii de urgență

1800 - 800

 


Administrația

800 - 1700