Contract Colectiv de munca al IMSP Spitalul raional Cimislia pe anii 2022-2025

Anexa nr. 1 la Contract Colectiv - Contract individual de munca

Anexa nr. 2 la Contract Colectiv - Regulamentul intern al Unitatii IMSP Spitalul raional Cimislia pe anii 2022-2025

Anexa nr. 3 la Contract Colectiv - Lista functiilor si profesiilor care beneficiaza de concediul de odihna anual suplimentar platit

Anexa nr. 3.1 la Contract Colectiv - Lista functiilor si profesiilor care beneficiaza de dreptul la concediu de odihna anual cu o durata minima de 28 zile calendaristice

Anexa nr. 3.2 la Contract Colectiv - Tabel de evidenta a timpului de munca

Anexa nr. 4 la Contract Colectiv - Lista functiilor si profesiilor care beneficiaza de supliment la salariu de functie pentru munca in timp de noapte in IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 5 la Contract Colectiv - Lista lucratorilor si locurilor de munca cu conditii grele si deosebit de grele, vatamatoare si deosebit de vatamatoare pentru care salariatilor li se stabilesc sporuri de compensare in marimi fixe in IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 6 la Contract Colectiv - Modul de calculare a platii muncii suplimentare in IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 6.1 la Contract Colectiv - Lista functiilor care pot presta munca in afara orelor de program in IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 7 la Contract Colectiv - Normativul de eliberare gratuita a alimentatiei de protectie a sanatatii lucratorilor din IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 7.1 la Contract Colectiv - Normativul de acordare gratuita a echipamentului individual de protectie

Anexa nr. 8 la Contract Colectiv - Regulamentul privind premierea si acordarea ajutorului material salariatilor IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 9 la Contract Colectiv - Regulament cu privire la mijloacele financiare in marime de 0.15% raportat la fondul de salarizare al unitatii

Anexa nr. 10 la Contract Colectiv - Regulamentul privind modul de solutionare a conflictelor colective de munca si desfasurarea grevelor la nivel de ramura, raion, institutie

Anexa nr. 11 la Contract Colectiv - Nomenclatorul functiilor si profesiilor cu conditii de munca vatamatoare, activitatea carora acorda dreptul la concediu de odihna anual suplimentar platit, si durata redusa a zile de munca a personalului medico-sanitar

Anexa nr. 12 la Contract Colectiv - Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei pentru dialog social "Angajator - Salariat"

Anexa nr. 13 la Contract Colectiv - Regulamentu cu privire la vechimea in munca in specialitate

Anexa nr. 14 la Contract Colectiv - Regulamentu cu privire la acordarea unor garantii si compensatii salariatilor care imbina munca cu studiile

Anexa nr. 15 la Contract Colectiv - Lista profesiilor, functiilor cu flux continuu durata pauzei de masa si odihna se includ in timpul de munca in SR Cimislia

Anexa nr. 16 la Contract Colectiv - Lista functiilor de contaminare a personalului medical care necesita vaccinare impotriva Hepatitei B

Anexa nr. 17 la Contract Colectiv - Declaratie de confidentialitate

Anexa nr. 18 la Contract Colectiv - Politica de securitate a datelor cu caracter personal a IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 19 la Contract Colectiv - Instructiunea despre prelucrarea datelor cu caracter personal in IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 20 la Contract Colectiv - Nomenclatorul documentatiei care contine date cu caracter personal IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 21 la Contract Colectiv - Nomenclatorul programelor automatizate care contin date cu caracter personal IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 22 la Contract Colectiv - Nomenclatorul SI ce contin date cu caracter personal care se transmit la alte nivele IMSP SR Cimislia

Anexa nr. 23 la Contract Colectiv - Nomenclatorul dispozitivelor flash autorizate pentru transmiterea informatiei ce contin date cu caracter personal IMSP SR Cimislia