Lista Personalului de Conducere

Numele, prenumele Funcția  Telefon de serviciu
Gorodnitchi Vitali Director 2-23-91 / 2-24-48 / 078307900
Iacubitchi Aurelia Vice director 2-23-91
Popusoi Ala Șef al secției consultative 2-25-55
Munteanu Tatiana Șef secție ATI 2-38-98
Cara Tudor Șef secție chirurgie 2-29-59
Florea Petru Șef secție obstetrică - ginecologie 2-26-56
Țurcan Tatiana Șef secție terapie 078307935
Turcan Artiom Medic, secția terapie 078307935
Popușoi Ala Medic, secția pediatrie 078307932
Korohod Valentina Contabil șef 078307906
Bahov Ana Economist șef 078307906
Traci Serghei Șef secția statistică și informatică 078307905