Lista Personalului de Conducere

Numele, prenumele Funcția  Telefon de serviciu
Mariana Florea Director 2-23-91 / 2-24-48 / 078307900
Popușoi Ala Șef al secției consultative 2-25-55
Munteanu Tatiana Șef secție ATI 2-38-98
Cara Tudor Șef secție chirurgie 2-29-59
Florea Petru Șef secție obstetrică - ginecologie 2-26-56
Țurcan Tatiana Medic, secția boli contagioase 078307903
Turcan Artiom Medic, secția terapie 078307935
Korohod Valentina Contabil șef 078307906
Bahov Ana Economist șef 078307906
Traci Serghei Șef secția statistică și informatică 078307905