Lista Personalului de Conducere

Numele, prenumele Funcția  Telefon de serviciu
Mariana Florea Director 2-23-91 / 2-24-48 / 078307900
Munteanu Tatiana Vice director medical 2-20-21 / 078307901
Popușoi Ala Șef al secției consultative 2-25-55
Corlăteanu Gheorghe Șef secție ATI 2-38-98
Cara Tudor Șef secție chirurgie 2-29-59
Florea Petru Șef secție obstetrică - ginecologie 2-26-56
Dvorniciuc Dumitru Șef secție boli cronice 078307935
Chetraru Ecaterina Șef secție pediatrie 2-20-67
Melnicenco Ana Șef secție boli contagioase 2-21-52
Popovici Elena Șef servicu laborator 078307908
Cornea Constantin Șef secție reabilitare 078307909
Korohod Valentina Contabil șef 078307906
Bahov Ana Economist șef 078307906
Traci Serghei Șef secția statistică și informatică 078307905