Mesaj de felicitare a Directorului IMSP Spitalul Raional Cimișlia Mariana Florea

cu prilejul  ”Ziua profesională a Lucrătorului  Medical și a farmacistului”

                Sîntem în preajma la a trea zi de duminică din luna iunie, cînd se sărbătoreşte Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului. Am asociat de fiecare dată sărbătoarea noastră profesională cu frumoasa sărbătoare a creştinilor – sărbătoarea de Duminica mare, care mereu merg alături şi le-am asociat mereu, drept un semn dumnezeesc.

         Pentru ambele sărbători este simbolic cîntecul despre îngerii păzitori, le sînt comun florile de tei şi cimburel – dătător de viaţă... oamenii se roagă şi se închină în faţa icoanelor pentru sănătate în această zi de sărbătoare.

         Sărbătoarea profesională este un bun prilej, pentru a ne consolida comunitatea medicală din întreaga ţară pentru a ne prezenta şi exprima eforturile şi realizările oferite în problemele de sănătate. Este o ocazie de a promova imaginea Lucrătorului Medical cu profesionalismul şi dedicaţia pentru oameni.

         Anul 2020 a fost un an deosebit pentru Sistemul Medical, dar de fapt un an deosebit pentru întreaga omenire, an pandemic.

       A fost un an cu o dură provocare şi o presiune enormă asupra sistemului medical în întregime şi asupra lucrătorilor medicali îndeosebi, în condiţiile provocate de epidemia COVID-19. Spitalul raional Cimişlia a fost unul din cele prime 7 spitale raionale activate pentru tratamentul pacienţilor infectaţi COVID-19, atunci, cînd încă nu existau practici de comportament, dar am fost pătrunși de o îngrijorare psihologică enormă. Dar s-a reuşit cu succes... şi elementele de bază au servit: organizarea, disciplina, solidaritatea şi curajul lucrătorilor medicali. În acest context, în calitate de conducător, doresc să mulţămesc întregului colectiv pentru înţelegere şi susţinere, atunci cînd a fost necesar foarte frecvent să operăm schimbări în locurile de muncă, atunci, cînd a fost necesară vigilenţă sporită a tuturor medicilor pentru apăstra fără riscuri mediul intern spitalicesc, atunci, cînd personalul medicalimplicat în proces de muncă a rămas puţin la număr, din motivul infectării COVID -19.

         Reuşita de succes a colectivului în aceste condiţii de activitate s-a exprimat şi prin faptul, că nici una din secţiile de profil, nici pentru o zi nu a fost suspendată din activitate pe motiv de carantină şi asistenţă medicală de urgenţă a fost acordată populaţiei în regim deplin, continuu.

Suntem puţini la număr lucrători medicali, prea puţini... cu efort mare, cu efort dublu, uneori şi mai mult decît dublu s-a reuşit a asigura asistenţa medicală 24/24 ore, asigurarea cu medicamente, hrană, condiţiile de cazare, îngrijire şi tot ce ţine de un proces medical.

Avem un spirit bun, avem un colectiv bun.

Ne cunoaştem şi noi problemele unde ne mai rămîne loc de muncă: comunicare, dispoziţie, zîmbet şi multă răbdare.

Stimaţi colegi!

Mulţumesc tuturor că sunteţi parte a colectivului nostru, pentru munca depusă de fiecare zi dedicată sănătăţii cetăţenilor.

        Vă mulţumesc pentru dedicaţie şi profesionalism, pentru dăruire şi răbdare de a sta în faţa problemelor de sănătate, în faţa problemelor sociale uneori, chiar a ambițiilor cetăţenilor.

       Fiecare persoană în parte fie în serviciu de gospodărie, de bucătărie, de contabilitate, statistică ori administrativ, alături de serviciul medical direct îşi are rolul său important în realizarea acestei activităţi măreţe – servicii de sănătate.   

 Stimați colegi!

        Mulţumesc conducerii raionului, preşedinte Mihai Olarescu, pentru că au fost şi sunt alături de noi şi ne susţin, în special în această perioadă dificilă – criză în Sănătate Publică.

        Mulţumesc atît pentru suportul moral, care contează destul de mult în provocările veţii, cît şi suportul prin dotarea cu utilaje strict necesare instituţiei în fiecare zi, cît şi în Situaţii Excepţionale.  

      Mulţumesc consilierilor care conştientizează semnificaţia sistemului medical în existenţa unui popor, şi ne oferă înţelegere şi sprijin. Cu această ocazie frumoasă de sărbătoare, doresc să mulţumesc şi tuturor partenerilor noştri de conlucrare pe parcursul anului pandemic, an greu prin toate componentele: fizice, psihologice, financiare, resurse umane ş.a. şi anume: MSMPS, CNAM, donatorilor din partea SA, SO, persoane fizice.

      Mulţumesc atît pentru donaţie de bunuri, cît şi pentru faptul, că au fost alături de noi, am primit spriginul moral şi solidaritate, fapt care contează mult în situaţiile de criză. 

Stimaţi colegi!

       Mulţumesc din partea fiecărui pacient reîntors acasă cu succes, mulţumesc din partea fiecărei mame care a adus pe lume un copil. Mulţumesc din partea fiecărui om care a regăsit speranţa într-o privire caldă şi o vorbă bună.

       Vă mulţumesc tuturor care aţi transformat vocaţia în profesie şi sacrificaţi din viaţa voastră pentru binele pacienţilor...

     Vreau să vă doresc, ca farmecul frumoasei sărbători de Duminica Mare, cu mirezme de cimburel şi flori de tei, cu cîntecul bisericesc despre îngeri păzitori să aducă bunătate şi linişte în sufletele noastre, să aducă bunătate şi respect între oameni şi să aveţi sentimentul de mulţămire exprimat de oameni pentru tot ce faceţi pentru ei.

       Vă urez sănătate, curaj, putere şi respectul civilizaţiei umane!