În secția chirurgie a IMSP Spitalul raional Cimișlia anual se tratează aproximativ 1300 pacienți și se realizează peste 900 intervenții chirurgicale.

Clădirea în care este amplasată secția chirurgie a fost construită în anii 1964 – 1967. Pe parcursul anilor au fost realizate doar lucrări de reparație curentă a clădirii și renovare a rețelelor inginerești. Din aceste considerente starea încăperilor secției chirurgie lasă mult de dorit.

Administrația raionului Cimișlia a decis că este necesară renovarea acestei secții și în acest sens, în anul 2018 a elaborat un proiect investițional.

Este de menționat că raionul Cimișlia în anul 2019 a semnat acordul de înfrățire cu Județul Dolj din România. În cadrul acestui acord administrația raionului Cimișlia a propus Consiliului Județean Dolj spre finanțare proiectul investițional „Renovarea capital a secției chirurgie a IMSP Spitalul raional Cimișlia”. Consiliul Județean Dolj a acceptat să finanțeze acest proiect și în calitate de finanțator a alocat din bugetul propriu al Județului Dolj 4200,0 mii lei moldovenești.

În calitate de cofinanțator al proiectului respectiv, Consiliul raional Cimișlia a alocat din bugetul raional suma de 950,0 mii lei.

În luna martie, anul 2019 au demarat lucrările de renovare a secției chirurgie a spitalului raional Cimișlia. În cadrul proiectului vor fi schimbate ușile, rețelele electrice interioare, sistemul de ventilare și asigurare  a regimului termic adecvat în perioada vară (răcorire), pardoselele, vor fi reparate capital încăperile și asigurate cu blocuri sanitare corespunzătoare cerințelor moderne.

La fel, grație proiectului, va fi procurat mobilier nou pentru secție, inclusiv paturi funcționale pentru pacienți. În cadrul proiectului secția chirurgie va fi dotată cu utilaj și dispozitive medicale de ultimă generație, inclusiv cu masă de operații.

Lucrările de renovare se efectuează conform graficului. A fost deja finalizat procesul de demolare / demontare și în prezent se realizează lucrările de tencuială, instalare a ușilor, faianțare. Drept urmare a lucrărilor de renovare se vor crea condiții moderne de aflare și tratare a pacienților în, cît și condiții bune de activitate pentru lucrătorii medicali din secția chirurgie.