Florea Petru - Șef secție

Capacitate - 5 paturi

Obstetrică

Ginecologie

Tel. 078307914 / 078307915 / 241 2-26-56